Informacja konsumencka

PZU Pomoc wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym w rozumieniu ustawy o pozasądowym rozpatrywaniu sporów konsumenckich, właściwym dla PZU Pomoc do pozasądowego rozpatrywania sporów, jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie, którego adres strony internetowej jest następujący: www.wiih.org.plDla kogo jest Klub PZU Pomoc w Życiu

Klub PZU Pomoc w Życiu to program lojalnościowy dla klientów PZU Życie SA objętych ubezpieczeniem na życie w ramach polisy grupowej.

Każdy Klubowicz otrzymuje bezpłatną kartę.Jak przystąpić do klubu?

Członkiem Klubu może zostać Klient PZU Życie SA objęty ubezpieczeniem na życie w ramach polisy grupowej lub zainteresowany przystąpieniem do ubezpieczenia w ramach oferty Klubu.

Skontaktuj się z Osobą Upoważnioną do Obsługi Klubu w Twoim zakładzie pracy, która powie Ci jak to zrobić, (zazwyczaj jest to osoba pracująca w dziale kadrowym).

Kto może zostać członkiem Klubu?

Klubowiczem może zostać osoba fizyczna, która:

  • jest objęta grupowym ubezpieczeniem na życie typu P Plus lub jest zainteresowana przystąpieniem do ubezpieczenia w ramach oferty Klubu,
  • ukończyła 18 lat,
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  • jest związana stosunkiem prawnym z jednostką organizacyjną albo jest małżonkiem lub pełnoletnim dzieckiem osoby pozostającej w stosunku prawnym z jednostką organizacyjną.

Co to jest Karta Klubu PZU Pomoc w Życiu?

Przystępując do Klubu otrzymujesz bezpłatną Kartę Klubu PZU Pomoc w Życiu, która zawiera indywidualny numer przypisany do Ciebie. Karta jest potwierdzeniem Twojego członkostwa w Klubie, dzięki niej możesz korzystać z benefitów.

Jeśli w terminie 30 dni od daty przystąpienia do Klubu nie otrzymałeś Karty zgłoś się do Osoby Upoważnionej do Obsługi Klubu lub skontaktuj z Infolinią PZU Pomoc pod numerem 801 102 102 (wybierz tonowo 5, a następnie 2).

Co zyskujesz dołączając do Klubu?

Jako Klubowicz otrzymujesz możliwość korzystania z:

Zmiana danych Klubowicza 


W celu aktualizacji danych należy zgłosić się do osoby obsługującej ubezpieczenie w Twoim zakładzie pracy.

 

Jak zrezygnować?


Jeśli nie jesteś zainteresowany dalszym członkostwem w Klubie, to w każdym czasie możesz złożyć oświadczenie o rezygnacji z członkostwa.
Oświadczenia o rezygnacji złóż Osobie Upoważnionej do Obsługi Klubu lub na dane kontaktowe:

  • zadzwoń pod numer 801 102 102 (wybierz tonowo 5, a następnie 2), lub
  • wyślij e-mail na adres pomocwzyciu@pzu.pl, lub
  • napisz na adres 00-133 Warszawa, al. Jana Pawła II 24.

Często zadawane pytania: