Informacja konsumencka

PZU Pomoc wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

Podmiotem uprawnionym w rozumieniu ustawy o pozasądowym rozpatrywaniu sporów konsumenckich, właściwym dla PZU Pomoc do pozasądowego rozpatrywania sporów, jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie, którego adres strony internetowej jest następujący: www.wiih.org.plKto może zostać członkiem Klubu?

Klub jest dla klientów PZU Życie SA objętych ubezpieczeniem na życie lub na życie i zdrowie w ramach polisy grupowej.

Trzeba być osobą pełnoletnią, posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz być zatrudnionym w zakładzie pracy, w którym funkcjonuje Klub. Członkami Klubu mogą zostać również małżonek i pełnoletnie dziecko.Jak przystąpić do Klubu?

Skontaktuj się z Osobą Upoważnioną do Obsługi Klubu w Twoim zakładzie pracy, która powie Ci jak to zrobić (zazwyczaj jest to osoba pracująca w dziale kadrowym).

 Co to jest karta lub numer członkostwa w Klubie?

Przystępując do Klubu zostaje Ci nadany indywidualny numer członkostwa. Numer ten przekazujemy Tobie w jeden z dwóch sposobów - albo wysyłamy na adres korespondecyjny w postaci karty z naniesionym numerem, albo elektronicznie w postaci wiadomości SMS/maila.  

W przypadku braku możliwości dostarczenia karty (numeru) w powyższy sposób, informacja ta zostanie przekazana do Osoby Upoważnionej do Obsługi Klubu w Twoim zakładzie pracy.

W każdym czasie możesz uzyskać informację o swoim numerze karty, dzwoniąc na infolinię PZU Pomoc pod numer 801 102 102 (wybierz 5, następnie 2) lub przesyłając mail na adres pomocwzyciu@pzu.pl.

Zmiana danych adresowych

W celu aktualizacji danych zgłoś się do osoby obsługującej ubezpieczenie w Twoim zakładzie pracy.

Co zyskujesz dołączając do Klubu?

Jako Klubowicz otrzymujesz możliwość korzystania z:

Jak zrezygnować z członkostwa?

Jeśli nie jesteś zainteresowany dalszym członkostwem w Klubie, to w każdym momencie możesz złożyć oświadczenie o rezygnacji z członkostwa.
Oświadczenie złóż Osobie Upoważnionej do Obsługi Klubu lub przekaż na dane kontaktowe:

  • zadzwoń pod numer 801 102 102 (wybierz tonowo 5, a następnie 2), lub
  • wyślij e-mail na adres pomocwzyciu@pzu.pl, lub
  • napisz na adres - Klub PZU Pomoc w Życiu, 00-133 Warszawa, al. Jana Pawła II 24.

Często zadawane pytania: