Powrót do listy

Przestaw się na Przekorzyści

Oferta specjalna Banku Pekao S.A.

Inne

Tylko dla Klubowiczów specjalna oferta Banku Pekao S.A., która obowiązuje do 24.04.2018 r.

Otwórz Konto Przekorzystne w Banku Pekao S.A.:

  • 0 zł za prowadzenie konta, obsługę karty do konta i 2 pierwsze wypłaty tą kartą z obcych bankomatów w Polsce oraz wszystkie wypłaty z bankomatów za granicą jeśli w poprzednim miesiącu zapewnisz zasilenie konta pojedynczą kwotą minimum 500 zł oraz wykonasz przynajmniej 1 transakcję bezgotówkową kartą wydaną do tego konta lub aplikacją mobilną PeoPay,
  • dodatkowo skorzystaj ze specjalnego rabatu na zakupy w Top Secret.

Pełne informacje dotyczące prowadzenia KONTA PRZEKORZYSTNEGO wraz z obowiązującą Taryfą prowizji i opłat są dostępne w oddziałach Banku Pekao S.A. oraz na www.pekao.com.pl i pod numerem infolinii 22 591 26 60 (opłata wg cennika operatora).

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66  Kodeksu cywilnego.

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57,
00-950 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000014843, NIP: 526-00-06-841, REGON: 000010205, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 470 034 zł.